Top banner
SUBSCRIBE

Създаване на интернет текстове с висока потребителска стойност

Дата: 19.06.2014


   Интернет оказва все по-голямо значение в развитието на днешния бизнес. Корпоративните уебсайтове, е-порталите, различните социални мрежи, както и блоговете се превръщат в основен инструмент за продажба, популяризиране и формиране на мнение към даден продукт или услуга. Основната роля в тези процеси играят качествените и специално оптимизирани текстове, които подтикват интернет потребителите към конкретно действие. В последните години се формира специализиран жанр за писане на текстове за интернет с висока потребителска стойност.

   Основната задача на този тип текстове е да осигури преимущество и значително подобри класирането на интернет сайта в търсещите машини.

 

Основните цели и задачи

 

 • • Високи показатели за “Time on Site” фактора (време за престой в сайта)
 • • Високи стойности на PPV (брой прегледани страници от един потребител)
 • • Повишаване броя на абонатите по имейл (зависи от нишата)
 • • Повишаване броя на абонатите по RSS (зависи от нишата)
 • • Значително подобряване на нивото на лоялност на аудиторията
 • • Ясно разпознаване на бранда сред конкурентните
 • • Задоволство на потребителите от предоставяната полезна информация
 • • Значително по-високо ниво на социални сигнали (зависи от нишата)
 • • Интеграция на високо перспективни SEO техники
 • • Имплементиране на копирайтинг техники в контекста на навлизащото широко семантично търсене

 

Материал с висока потребителска стойност

 

   Създаването на такъв тип текстове отнема значително повече време от обичайното. Причината е, че процесът преминава през стандартизирани етапи, които имат за цел подобряването на качеството на създаваните статии.

 

Етапи при разработка:

 

 • • Анализ на конкретната ниша
 • • Проучване на потребителските търсения и нагласи
 • • Проучване на експертно ниво, касаещо темата
 • • Създаване на текста

 

   Това са базовите стъпки, които се предприемат, за да се получи най-висок клас съдържание за даден уеб сайт, което аудиторията през съответните онлайн маркетингови канали би оценила като полезна и интересна. Вероятността за получаване на социални сигнали при този тип съдържание е в пъти по-висока и това неизменно ще помогне при съчетаване на SEO, SEM, Content Marketing и SMM стратегии.

 

SEO  оптимизация

 

   Оптимизацията на един уеб сайт за търсещи машини (SEO)  е процес по подобряване на структурата и съдържанието на уеб сайта, както и подобряването на връзките от него към други сайтове и от други уеб страници към него. Основната задача е позиционирането на страницата в челните позиции на търсачките, като по този начин се генерира входящ трафик.

   SEO оптимизацията обхваща голям набор от мерки, които целят да направят сайта по-разбираем и по-ясен за търсачките, а от там и за потребителите, които търсят съответната информация, продукт или услуга.

   Няма човек или фирма, който може да гарантира позиционирането на даден сайт на първо място в търсачките. С много активности и добри умения е възможно да се повлияе на търсещите машини да позиционират даден сайт в началните позиции на своите класации.

 

Социални мрежи и SEO съдържание

 

   Една от корелациите, която често бива пропускана с лека ръка или хората не си дават сметка за нея, е обвързаността на съдържанието със социалната ангажираност. Важно е да се отбележи, че доброто съдържание провокира социално взаимодействие.

   При споделяне на статии в социалните мрежи от изключително важно значение е то да бъде интересно, ново и полезно за аудиторията. Ако нещо е полезно, ще бъде споделено, ако не – ще бъде пропуснато. Самоцелните постове биват третирани от потребителите като спам, което не работи в полза на дадения уебсайт. Определено социалните сигнали имат все по-голямо влияние в класирането за търсачки, което пък стресира допълнително SEO оптимизаторите в цял свят и поставя нови предизвикателства пред тях.

© Валентин СТОЯНОВ, АВ Дизайн Груп, 2013Copyright © AV Desing Group. All right reserved.