Top banner
SUBSCRIBE

Основни насоки за създаване на SEO текстове

Дата: 07.08.2015


Оптимална дължина

 

   Характеристиката на доброто SEO съдържание неизменно включва и неговата дължина. Доскоро се смяташе, че 300 думи са достатъчни. Днес, биват предпочитани материалите с дължина над 400 думи и дори доста по-дълги. Колкото по-дълъг е един текст, толкова по-полезен може да бъде той, защото обясненията са по-описателни.

   Важно е да разграничим тези, които живо се интересуват от темата, от тези, които просто сканират поредния пост. Дългите публикации, написани по начин, предоставящ наистина ценна информация, могат да са ключът към успеха на сайта при оптимизация за търсачки.

 

Визуално структуриране

 

   При създаването на отделните SEO статии е важно да се обърне внимание на визуалната структура. Голяма роля изиграват  подзаглавията в H тагове. Това структурира по-добре информацията и тя бива възприемана по-лесно от читателя. Класически способи за добро възприемане са:

 

  • • Кратките параграфи
  • • Използване на подзаглавия
  • • Употреба на снимки
  • • Използването на списъци

 

Заглавие

 

   Първото нещо, което привлича вниманието на потребителя е заглавието. За да бъде прочетена дадена статия важно и необходимо условие е заглавието на тази статия да бъде интересно, но трябва да се избягват преекспонирани и шокиращи заглавия, говорещи за некачествен сайт.  Добър похват е употребата на числа. По този начин по-лесно се прочита и запомня. Друго важно нещо е заглавието да отговаря на съдържанието на основния текст.

 

Текст

 

   Най-важният и основен елемент във всяка една статия е нейното съдържание. Важно условие е то да бъде съобразено с предвидената аудитория, а текстът написан по разбираем начин за таргетираната група. Основният текст трябва да е интересен, забавен и лесно четим.

 

Синоними

 

   Доскоро основен похват бе честата повтаряемост на еднакви ключови думи. Този стил на писане вече не е актуален, даже е вреден за търсещите машини и прави материала неприятен за хората. Вместо това е добре да се използват различни синоними.

 

Bold, italic

 

   Добре е важните части от текста да бъдат оформени с bold или  italic. Добър вариант за оптимизирането е върху основните ключови думи да се наблегне на съдържанието с различни подчертавания и отделяния. Основните търсещи машини възприемат приоритетно отделените текстове и списъци в текста. Добър похват е да се направят такива, където е възможно.

 

Линкове

 

   Важно условие за доброто SEO оптимизиране е вмъкването на не прекалено много линкове. При текстове със средна дължина от 300 думи е добре да бъдат до два. Единият да е вътрешен – или към началната на сайта, или към специална страница на продукт или услуга. Другият е хубаво да е външен линк към силен и доверен източник  -  Уикипедия, друг силен и популярен сайт или Google search.

 

Споменавания

 

   Добре е в текста да бъде споменат човекът, фирмата, продуктът или услугата, за която се пише. Може да се споменат и други обекти, места, събития или хора, имащи отношение към темата, като бъде даден линк към тях, ако имат Google+ профил (най-добре). 

 

Call to action

 

   Основната цел на повечето сайтове е да продават продукт или услуга. По-важното е след като определени потребители са попаднали на страниците на даден уеб сайт, текстът да провокира действие от тяхна страна, познат като Call to Action. В края на всяка статия е важно да се напомни на потребителите и да се приканят към действие.

 

Валентин СТОЯНОВ, АВ Дизайн Груп, 2013Copyright © AV Desing Group. All right reserved.